Preise

Hypoxi Training – Preise auf Anfrage
12ér Karte 18ér Karte 24ér Karte 36ér Karte
360 €  –€ 480 € 780 €
Körperwickel
45 Minuten 60 Minuten 90 Minuten 120 Minuten
–,- € –,- € –,- € –,- €